HOME|GUESBOOK|FORUM|ABOUT BALI


 

AGAMA HINDU

PURA TUTUAN

PURA TUTUAN RING GUNAKSA

 

 

 

 


PEMAHBAH
OM SWASTYASTU

Wantah sangkaning asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa, taler Ida Bhatara Bhatari sasuhunan (Hyang Sinadyan Dewata) sane malingga ring kahyangan kawitan, melarapan antuk utamaning bhakti majeng ring Ida wastu prasida kasurat cakepan puniki sane kawastanin “ ALIH AKSARA LAN TEGES PRASASTI TUTUAN”. Indik daging cakepan puniki kaketus saking Prasasti sane kasungsung olih Warga Tutuan.

Cakepan puniki taler kajangkepin antuk peta/denah Pura Pura Kawitan Warga Tutuan sane wenten ring Desa Gunaksa jangkep taler antuk palinggih palinggih sane wenten ring Pura irika. Nenten lali taler kajangkepin malih antuk rahina/dina tatkala piodalan/wali ring soang-soang pura. Tiosan ring punika taler, ring cakepan puniki kajangkepin malih antuk angge-anggean Warga Tutuan tatkala ngamargiyang atiwa-tiwa ( pangabenan ), inggih punika :
- Gambar lan sasuratan Rurub
- Gambar lan sasuratan Kajang
- Gambar lan sasuratan Ulon
- Gambar lan sasuratan Pelasa
- Gambar lan sasuratan Patrang
- Gambar lan sasuratan Luhur
- Gambar lan sasuratan Angkebrai
- Gambar lan sasuratan Tekep sarira
- Gambar lan sasuratan Tekep Bedusa
- Petulangan

Gambar lan sasuratan ring ajeng sampun kasungkemin olih para manggala Tutuan sajebag Desa Gunaksa, kasarengin antuk manggala/utusan warga Tutuan saking dura desa Gunaksa, sane prasida ngamiletin duk paparuman indike punika sane kawentenang ring Pura Batur tatkala rahina Saniscara, Paing, Menail, tanggal 31 Desember 2005 ( terlampir ).
Inggian angge-anggean ring ajeng punika boya sangkaning kakawi duk paparuman punika, wantah sangkaning sampun wenten saking nguni, punika mahawinan tatkalaning warga Tutuan pacang ngamargiyang atiwa-tiwa, angge-anggean punika patut kamargiyang.
Ring ungkur cakepan puniki malih kajangkepin antuk wewantenan tatkala pacang ngaturang Basan Tamba, nunas Tirta lan nunas Kajang, taler kajangkepin malih antuk Kalender Piodalan/wali ring Pura Pura Tutuan sane wenten ring Desa Gunaksa, ngantos warsa 2100.
Puniki sami gumanti wantah nagingin pikedeh pikarsan Warga Tutuan, utamannyane sane wenten ring dura Desa Gunaksa, mangdene prasida kauningin. Yukti tan prasida antuk tityang nagingin pikarsan Warga Tutuan maka sami, rumasa ring katunan lan katambetan titiyang. Antuk punika, janten sampun makeh kakirangan-kakirangannyane, minab ta wenten kasingsalan, antuk punika nenten lali tityang nunas agung pangampura.

Majeng ring para sujana, sang wikan ring sajeroning tata titining daging cakepan puniki, mangdene ledang arsa miteketin kasingsalan-kasingsalan lan ngawewehing kakirangan-kakirangan sane wenten ring cakepan puniki.

Agung suksema haturang tityang majeng ring sang sapasira ugi sane sampun ngutsahayang ngantos prasida cakepan puniki kamedalang. Pinih riin majeng ring Bapak Ida Bagus Sunu Pidada ( Geria Sengguan, Klungkung ) sane sampun ngalihaksarayang lan negesin Prasasti puniki, Bapak Nyoman Rijasa ( Tamanbali, Bangli ), Bapak Ketut Madra, SH ( Bakas, Klungkung ) sane sampun ngutsahayang Gambar lan sasuratan Kajang. Majeng ring Bapak Wayan Sudartha ( Jl. Ksatrian. Gianyar ) sane sampun mrebeyanin pencetakan cakepan puniki, punika taler majeng ring Jero Mangku Ketut Gede Semara Jana,SH( Antiga, Karangasem ) sane sampun ngutsahayang genah ring website http://221bukitmastapa.jw.lt, suksema banget haturang tityang. Nenten lali taler majeng ring sane sampun prasida rawuh tatkala paparuman duk tanggal 31 Desember 2005. Taler maka kaping untat, majeng ring samian Warga Tutuan ring dija ja magenah, sane sampun ngerastitiyang wastu prasida puput kasurat cakepan puniki. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Bhatara Bhatari Kawitan asung kertha waranugraha, lamakane sida nemu kasukertan lan kadirgayusan ngantos kapungkur wekas.

 

 

Om Shantih,Shantih, Shantih, Om

 

 

221 BUKIT MASTAPA
copyright©2009
GUNAKSA KLK BALI


XtGem Forum catalog